http://www.vbuildernow.com/34193856                                                                                                                立即升級為付費會員有兩大好處:
  1) 可以保障您在成功行列中的位置,而且,只要成功行列中在您之下的任何人從準會員升級成會員,保證您可以獲得獎金。此外,

  2) 您可以超越成功行列中在您之上但並未在目前的 7 天循環中成為付費會員的人。如果這些人之後進行升級,將會永久成為您組織中的一員。

想深入暸解成功行列嗎?若要暸解成功橫列的運作方式、我們備受肯定的成功概念和公式能夠給您哪些協助,或要尋找常見問題的解答,請前往

    全站熱搜

    愛情難搞 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()